Skip to Content

HaXe

Simple Sudoku

Simple Sudoku

Sukurtas naujas žaidimas "Simple Sudoku" naudojant HaXe Flash technologiją. Simple Sudoku yra panašus į tradicinį Sudoku, tačiau turi kelis esminius skirtumus. Idėja buvo sukurti panašų į Sudoku žaidimą tik su galimybe žaisti įvairaus dydžio lentelėse: 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8 ir 9x9, dėl to šiame žaidime nėra tradiciniame Sudoku esamos sub kvadrato 3x3 taisykės, kada tikrinasi tiek 9x9 lentelė, tiek joje esančios 3x3 sub lentelės, o visos kitos taisyklės kaip ir tradicinio Sudoku.

HaXe

HaXe - tai visiškai naujas požiūris į programavimą, tai universali objektiškai orientuota aukšto lygio programavimo kalba. Šią programavimo kalbą sukurė Nicolas Cannasse - prancūzų įmonė Motion-Twin užsiimanti multimedijos technologijom ir žaidimų kūrimu. Šios programavimo kalbos universalumas yra sugebėjimas transliuoti HaXe kodą į įvairias platformas: Adobe FlashJavaScriptPHPC++ ir Neko VM taip pat ateityje planuojamas C# ir Javapalaikymas, kas ją daro aukštesnio viena pakopa lygio programavimo kalba nei šios kalbos.

Surinktas turinys